Türk Milleti ve Milleyetçiliği Üzerine Genel Bakış

   Türk Dil Kurumu’nun güncel internet sözlüğüne göre millet; çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus demektir. Milliyetçilik ise; maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk, ulusalcılık, nasyonalizm anlamına gelmektedir. Millet ve milliyetçiliğin tanımlarını yaptık. Peki bunlarOkumaya devam edin “Türk Milleti ve Milleyetçiliği Üzerine Genel Bakış”