12 Hayvanlı Türk Takvimi

12 Hayvanlı Türk takvimi, Türklerin kullandığı il takvimdir. Bu takvimde güneş yılını esas alınmış, 1 yılı 365 gün 5 saat olarak hesap edilmiştir. Takvim üzerinde 12 hayvan olup her hayvan bir yılı temsil etmektedir. Her 12 yılda bir tekrar başa gelen takvimde aylar sayılar ile belirtilmiştir. Geçmiş sadece Türkler kullanmamış aynı zamanda Tibetliler ve Çinlilerde bu takvimi kullanmıştır.
Nasıl ortaya çıktığını ise Kaşgarlı Mahmut Divanı Lügatit Türk eserinde Uygur rivayetlerini şu şekilde anlatıyor.
‘‘Önemli bir Türk Hakan’ı, kendisi başa geçmeden önceki bir savaş hakkında bilgi almak ister. Danışmanlarıyla yaptığı toplantıda bu savaşın hangi yıl yapıldığı hakkında bir sonuca varılamaz ve tarih konusunda yanılırlar. Bunun üzerine Hakan, önceki tarihte nasıl yanıldıysak gelecek zamanda yapılacak savaşlarda da yanılabileceklerini, Bu sebepten 12 burç ve 12 aya denk gelecek şekilde, her yıla bir isim konulmasını ister. Hakan’ın bu teklifi kurultayca benimsenir.

Ardından Sürek avına çıkılır. Daha sonra 12 hayvan nehre doğru sürülür. İlk olarak nehirden karşıya sıçan çıkar ve ilk yıla sıçan yılı adı verilir. Daha sonra sırasıyla Sığır, Pars, tavşan, balık, yılan, at, koyun, maymun, tavuk, köpek ve en son domuz (Karageyik) nehirden karşıya çıkar ve Yıllar bu şekilde isimlendirilir. Daha sonra bu yıllara fal tutulmuş, uğur sayılmıştır.”

12 hayvanlı Türk Takvimi Anlamları ve Özellikleri

1. Yıl Sıçan Yılı (Çıçkan Cılı)
Bu yılda Doğanlar çok hareketli ve enerjik insanlardır. Uykuyu Seven ve iyi dost olan kişiler olup, kötü işlerden uzak durmaya gayret ederler.
Gece Doğan sıçan yılı insanları, gündüz doğanlara göre daha çevik olup, gündüz Doğanlar ise pasaklı ve pısırık olurlar.
Ömürlerinin ilk yılları rahat geçerken 2. bölüm Başarısız gibi geçmektedir.

2. yıl Sığır Yılı (Uy Cılı)
Bu yılda Doğan erkekler, kadınlara karşı iyi davranan kişiler olmuşlardır. Bu yılın insanları dış görünüş olarak çekici ve çabuk sinirlenen kişilerdir. Sığır yılında doğanlar genel olarak çevrelerinde tam olarak anlaşılmaz, geleneklerine bağlı olan insanlardır.
Sığır yılı erkekleri Özgür işler tercih ederken, kadınları ise evine bağlıdır.
Şanslı bir hayat süren Sığır Yılı insanları, ihtiyarlıklarını iyi geçirir. Hastalıklar görselerde uzun yıllar yaşayacağına İnanılır.

3. Yıl Pars Yılı (Colbors Cılı)
Bu yılda Doğanlar dar görüşlü, çabuk parlayan düzensiz kişilerdir. Otoriteye karşı baş kaldıran, kanun önünde pek durdurulamayan ateşli insanlardır.

Amaçlarına ulaşmak için herşeyi deneyen ve “Ben biliyorum” tavırları sebebiyle genelde kaybeden insanlar olmuşlardır. Bu yıl da Doğanlar, sevgiye önem veren kişilerdir.
Eski inanışlara göre (Aslan) Pars yılında doğanlar, hırsızlık, yangın ve öldürmeye karşı efsunludurlar.
Pars yılında doğanlar gençken oldukça Çevik olup, genelde yaptıkları işlerden pişmanlık duyarak Ömür geçirirler.

4. Yıl Tavşan Yılı (Qoyon Cılı)

Tavşan yılında Doğanlar, merhametli yetenekli temiz kalpli insanlardır. Hitabet yetenekleri güçlü olan tavşan yılı insanları, huzur ve refaha oldukça önem verirler.
Dostları için her şeyi feda etmeyi göze alan tavşan yılında Doğanlar, Ticaret zekası bulunan insanlardır. Genelde hayatları orta yolda gider ve kavgadan uzak dururlar. Yufka yürekli, Her işlerinde ölçüp tartmadan işe başlamayan kişilerdir.

5. Yıl Balık Yılı (Uluu Yılı)
Balık yılında doğanlar, iyi kalpli, Yalansız, sakin özgüveni yüksek kişilerdir. Genel olarak bu yılda Doğanların şanslı olduklarına İnanılır. Ancak Öfkeli kişiler olmuşlardır.
Balık yılında doğanların, başka insanlara kötülük etmeyeceği rivayet edilir. Hayatlarında sürekli mükemmel olmaya uğraşırlar. Balık yılı insanları güvenilir ve dürüst kişilerdir. Balık yılı insanlarının hayatlarının ilk yılları zor geçer, ömürlerinin ortalarında iyi ve kötüler birbirine denk olup ihtiyarlıkla rahat geçmektedir.

Balık yılı insanları çevreleri tarafından genellikle sevilen kişilerdir. Ancak balık yılında doğanlar Nadir olarak sever.
Balık yılında doğanların malı çok olur ve ömürleri uzundur.

6. Yıl Yılan Yılı (Cılan Cılı)
Yılan yılında doğanlar, çalışkan ve yaptıkları işe dört elle sarılan kişilerdir. Yılan kadınları oldukça güzel olur. Balık yılı gibi, yılan yılında doğanların şanslı olduğuna İnanılır. Yılan yılında doğanlar iyi bir eğitim aldığı takdirde başarılı ve ileri görüşlü kişiler olduğuna inanılır.
Yaptıkları işleri sonuna kadar götüren Yılan insanları, genelde başarısız olmaz ve soğuk kanlıdır. Cimri kişiler olan yılan yılında doğanlar, borç para vermeyi sevmeyen tabiatları bulunmaktadır. Hayatları genellikle zorluklar içerisinde geçen bu kişiler, suç sayılan işleri yapmaktan zevk alıp, dik kafalı bireyler olarak bilinmektedir.
Yılan yılında doğanların Merhametsiz olduğu söylenmektedir.

7. Yıl At Yılı (Cılkı Cılı)
Bu yılda Doğanlar özgür ruhlu ve öğüt dinlemeyen kişilerdir. At yılında doğanlar, kendilerine saygı duyulmasını sağlar.
Bu yıl da doğanların oldukça kendini beğenmiş olduğu söylenmektedir. Ayrıca çıkarlarının olmadığı bir işe kesinlikle bulaşmayan at yılı insanları, işlerini hızlı ve güzel yapmaları ile dikkat çekmektedir.

Hayatları çalışma ve hareket ile geçen at yılı insanlarının gündüz doğanları aceleci kişiler, gece doğanları ise zevk ve rahatına düşkün bireylerden oluşmaktadır. Zevk için rahatça para harcayabilen at yılı insanları, kendini seven ve değerli gören kişilerdir.
At yılı insanları, biraz saf olup kendilerini kandırmanın kolay olduğu söylenmektedir.

8. Yıl Koyun Yılı (QOY Cılı)
Koyun yılı insanları Sevgi görmeyi çok seven edebiyat ve kültüre meraklı kişilerdir. Genelde kararsız ve kaderlerinden şikayetçi insanlardır. Başkasına yapılan eziyete seyirci kalmazlar. Koyun yılı insanları genelde eliaçık ve iyi kalpli kişilerdir.

Çoğunun dini inancının kuvvetli olduğu söylenmektedir. Yalnızlığı sevmeyen Koyun Yılı insanları dürüst kişilerdir. Koyun yılında doğanlar arasında pek tüccara rastlanmaz. Ticaret işlerinde iyi değillerdir. Ayrıca yönetici gelenekleri de bulunmamaktadır.

9. Yıl Maymun Yılı (Maymıl Cılı)
Maymun yılı insanları eğlence düşkünü, sosyal bir hayat süren kişilerdir. Görevlerine düşkün olan maymun yılında doğanlar zor görevlerde yer almayı isterler. Maymun yılında doğanların hayatlarının İlk döneminin iyi 2. döneminin huzursuz ve ihtiyarlığın rahat geçti söylenmektedir.

Bu yılda doğan erkekler Kurnaz ileri görüşlü ve çabuk öfkelenen kişilerdir. Maymun yılı kadınları ise çeviklikleri ile ünlüdür.

10. Yıl Tavuk Yılı (Took Cılı)
Tavuk yılında doğanlar Eli sıkı Gayretli ve Güçlü kuvvetli kişilerdir. Gönül işlerinde iyi gitmeyen bir talihleri bulunmakta olup, karşı cinse tuzak kuran bir yapıları vardır.

Tavuk yılı insanlarının hayatları inişli çıkışlı olup biraz tembel kişiler olarak görülmektedir. Tavuk yılında doğanların Merhametsiz olduğu, yeni şeyleri zor kabul ettiği ve gerici bir yapıları olduğu söylenmektedir. İyi giyinmeye önem gösteren tavuk yılı insanları kanun ve kurallara uygun hareket ederler. Erkekleri gururludur ve çok fazla Cömert değildirler.
Tavuk yılı insanları akıllı ve yetenekli olup, mert ve cesaretli olmaları bu yılda doğanlara özgü bir karakterdir. Oldukça gözü pek insanlardır.

11. Yıl Köpek Yılı (İt Cılı)
İt yılında doğanlar, sezgileri yüksek kişilerdir. Sevgileri temiz ve gerçektir. Vesveseli ve kaygılı kişilerdir. Köpek yılında doğanlar güzel duygulara sahip akılcı insanlardır. Ellerinde olanlarla yetinmeyi bilen, kötü işlere, hırsızlığa ve kavgaya müsaade etmeyen kişilerdir.
Kuvvetli insanlardır. Kendilerine Emin ve dostlarına düşkün köpek yılı insanları adaletsizlik karşısında dik durur ve adaletsizlik düzelene kadar rahat etmezler. Dürüstlük uğruna her şeyi yaparlar.

Köpek yılında doğanların liderlik özellikleri yüksektir. Dürüst kişilerdir. Paraya çok önem vermeyen köpek yılında doğanlar , dikbaşlı kişiliklerdir.

12. Yıl Domuz Yılı (Karageyik) (QARA Kiyik Cılı)
Domuz yılında doğanlar, rahat hayatı severler. Bayanları iyi terbiye almış kişilerdir. Aileye önem verirler. Domuz yılında doğanların, paraya ihtiyaçları pek kalmaz. Bu yıl da doğanların iyi işleri ve paraları her zaman olur.

Çok konuşmayan ve Meraklı kişilerdir. Domuz yılı insanları bu sebepten oldukça okurlar. Genelde her şeyden haberdar kişilerdir. Ancak domuz yılı insanlarının arkadaşları pek olmaz, olursa da oldukça vefalı arkadaşlıklar yaparlar, cesaretli kişilerdir.
Domuz yılında dünyaya gelenler hayatlarının ilk ve orta dönemi zorluk içerisinde geçer. İhtiyarlıkları ise rahat geçmektedir.

1 Comment

  1. Şimdi doğduğumuz yıla mı bakacağız yoksa bu hesaba göre mi?Benim doğum yılıma karşılık gelen benim özelliklerimi daha çok karşılamakta.Değerli cevabınızı bekliyorum sayın Böke beyefendi

    Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s